HIGHLIGHT CONTENT

เมื่อซื้อชุด Movie Set รายการที่กำหนด รับฟรี…น้ำอัดลมรสราสเบอร์รี่

  • 864
  • 15 ก.พ. 2024

โปรโมชั่นเมื่อซื้อชุด Movie Set รายการที่กำหนด เพียง 1 ชุด รับฟรี…น้ำอัดลมรสรายเบอร์รี่ ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว (สำหรับสาขาที่จำหน่ายเครื่องดื่มเป๊ปซี่ เท่านั้น)

เมื่อลูกค้าซื้อชุด Movie Bucket Set ชุดใดก็ได้ เพียง 1 ชุด รับฟรีน้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 
โดยมีรายละเอียดชุด Movie Set ที่ร่วมรายการมีดังนี้ 

- ชุด Mickey Mouse Bucket Set 
- ชุด Demon Slayer Bucket Set

2. เมื่อซื้อชุดตามที่กำหนดข้างต้นทั้ง 2 ชุด รับฟรี…น้ำอัดลม รสราสเบอร์รี่ ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว
3. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. – 31 มี.ค. 67 เฉพาะสาขาที่จาหน่ายเครื่องดื่มเป๊ปซี่ เท่านั้น
4. จำหน่ายที่ร่วมโปรโมชั่น: เฉพาะจุดจำหน่ายป๊อปคอร์นในโรงภาพยนตร์เท่านั้น