HIGHLIGHT CONTENT

เสื้อยืด Bad Boys : Ride or Die สุดเท่ พิเศษสำหรับสมาชิก M GEN

  • 344
  • 06 มิ.ย. 2024

เสื้อยืด Bad Boys : Ride or Die สุดเท่ พิเศษสำหรับสมาชิก M GEN 

แลกรางวัลตั้งแต่ 10 มิถุนายน ุ67 เป็นต้นไป 

สมาชิก ใช้คะแนน M GEN 50 คะแนน  แลกรับ  เสื้อยืด 1 ตัว   มูลค่า  590  บาท จำนวน 100  รางวัล

เงื่อนไข
• โปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิก M GEN ทุกคลับ 
• สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน  67  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
• ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application เท่านั้น 
• สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้สูงสุด 1 สิทธิ์/รางวัล 
• มีเสื้อขนาดรอบอก 44 นิ้ว 
• สมาชิกที่ทำการแลกรางวัล แต่ไม่ได้ชมภาพยนตร์ตามเงื่อนไขจะไม่สามารถรับรางวัลได้ และ ระบบจะคืนคะแนนโดยอัตโนมัติ 
• ของรางวัล จะถูกจัดส่งโดยบริการ Delivery เท่านั้น ไม่สามารถรับที่สาขาได้ โดยมีค่าบริการจัดส่ง 60 บาท สำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 100 บาท สำหรับต่างจังหวัด  
• ค่าบริการการจัดส่งสมาชิกสามารถ ทำการชำระให้กับพนักงานจัดส่งของรางวัล 
• กรณีปฏิเสธการรับสินค้าที่ถูกจัดส่ง จะขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนนทุกกรณี
• กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนน
• ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย