เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สหไทย ทุ่งสง

ที่อยู่

อาคารสหไทย พลาซ่า ทุ่งสง เลขที่ 389 หมู่ที่ 2 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

เวลาทำการ

การเดินทาง

Map