Frequently Asked Questions (FAQ)

ฉันจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก ก่อนใช้บริการซื้อบัตรชมภาพยนตร์บน Website หรือไม่?

A.
  • 1. กรณีที่ผู้ใช้งานไม่มีบัตรสมาชิก M GENERATION สามารถทำรายการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ตามปกติ
  • 2. กรณีที่ผู้ใช้งานมีบัตรสมาชิก MGENERATION สามารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล และรหัสผ่านที่ใช้ลงทะเบียนเพื่อผูกกับบัญชีบัตรสมาชิกในการทำรายการได้ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกการชำระได้รับการสะสมคะแนน และซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิก

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันในขั้นตอนการลงทะเบียนปลอดภัยหรือไม่?

A.
ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่ถูกส่งต่อให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่น นอกจากจะมีการร้องขอทางกฏหมาย ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้เพิ่มเติม ที่เมนู Privacy Policy และ Terms&Conditions ก่อนทำการลงทะเบียน

หากฉันเป็นสมาชิกบัตร M GENERATION ฉันจะเปลี่ยนข้อมูลการลงทะเบียนได้อย่างไร?

A.
ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนข้อมูลการลงทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์ MajorCineplex.com โดยเข้าไปที่ “M GENERATION” จากนั้นเลือก “M GEN SERVICE” เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลลงใน "เเบบฟอร์มการขอเปลี่ยนข้อมูลสมาชิก" จากนั้นดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามขั้นตอน ทั้งนี้ผู้ใช้งานจะสามารถใช้ข้อมูลใหม่หลังจากเสร็จสิ้น ได้ภายใน 72 ชั่วโมง

ฉันควรทำอย่างไรหากลืมรหัสผ่าน เพื่อเข้าทำรายการซื้อบัตรชมภาพยนตร์บน Website?

A.
เนื่องจาก "รหัสผ่าน" ดังกล่าวเป็นการใช้งานผ่านบัตรสมาชิก M GENERATION ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องตั้งรหัสผ่านใหม่ ที่ในแอพพลิเคชั่น M GENERATION โดยเลือกการกดเข้าไปที่เมนู "ลืมรหัสผ่าน" (Forgot password) จากนั้นกรอกอีเมลที่ลงทะเบียนลงในช่อง “กรอกชื่อผู้ใช้งาน” และช่อง “กรอกอีเมล” แล้วดำเนินการตามขั้นตอนจนเสร็จ เมื่อเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนำรหัสผ่านใหม่มาใช้งานบน Website หรือ Application ได้ทันที

การซื้อบัตรชมภาพยนตร์บน Website รองรับการชำระเงินรูปแบบใดบ้าง

A.
ผู้ใช้งานสามารถเลือกชำระด้วย Cashless ในรูปแบบต่างๆ ที่แสดงอยู่บน Website ในขณะนั้น เช่น การชำระผ่านบัตรเครดิต , เดบิต Rabbit Line Pay เป็นต้น

ฉันสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์บน Website ได้ครั้งละกี่ที่นั่ง

A.
ผู้ใช้งานสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์บน Website ได้ ครั้งละไม่เกิน 6 ที่นั่ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ฉันสามารถใช้บัตรกำนัล(Voucher)ซื้อบัตรชมภาพยนตร์บน Website ได้หรือไม่?

A.
ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการการทำรายการด้วยบัตรกำนัล(Voucher) บน Website

ฉันจะเข้าชมภาพยนตร์ได้อย่างไร หลังจากทำรายการแล้วบน Website เสร็จสิ้นแล้ว?

A.
เมื่อผู้ใช้งานทำรายการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทาง Website สำเร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้งานจะได้รับอีเมล ซึ่งมีข้อมูลยืนยันการชำระเงิน รายการซื้อ และบัตรชมภายนตร์อิเลคทรอนิคส์ การทำรายการซื้อบน Website จาก no-reply@majorcineplex.com ผู้ใช้งานสามารถเข้าชมภาพยนตร์ได้โดย 1.นำ QR ที่ได้รับไปสแกนด้วย Smart Ticket ได้ที่จุดตรวจ หรือ 2. นำไปใช้ออกบัตรชมภาพยนตร์ที่ E-Ticketing ได้ที่ Box Office แล้วนำบัตรชมภาพยนตร์ที่ได้ไปแสดงที่จุดตรวจ

ฉันสามารถขอเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเงินจากการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ที่ทำรายการซื้อบน Website ได้อย่างไร ?

A.
เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบรายการที่ต้องการซื้อ จากนั้นชำระเงิน และได้รับบัตรชมภาพยนตร์อิเลคทรอนิคส์เรียบร้อยแล้ว ถือว่าทำรายการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทาง Website ได้สำเร็จสมบูรณ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือคืนเงินทุกกรณี

ขณะที่กำลังทำรายการซื้อบัตรชมภาพยนตร์บน Website หากหน้าจอที่ทำรายการ ไม่มีการแสดงผลหน้าจอที่มีข้อมูลยืนยันสรุปการชำระเงิน และรายการซื้อ ฉันควรทำอย่างไร?

A.
ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการที่ซื้อได้โดย ส่งภาพหลักฐานการชำระเงินที่มีหมายเลขอ้างอิงการทำรายการ พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ทำรายการ ส่งไปที่ Major Group Page ในช่องทาง Inbox

หากฉันไม่ได้รับอีเมล ซึ่งมีข้อมูลยืนยันการชำระเงิน รายการซื้อ และบัตรชมภายนตร์อิเลคทรอนิคส์ การทำรายการซื้อบน Website จาก no-reply@majorcineplex.com ฉันควรทำอย่างไร?

A.
  • ผู้ใช้งานค้นหา no-reply@majorcineplex.com ใน "จดหมายขยะ (Junk Mail)" หากพบเมลแล้ว สามารถนำ QR ที่ได้รับไปใช้ชมภาพยนตร์ได้ตามปกติ
  • หากผู้ใช้งานตรวจสอบแล้วไม่พบเมล สามารถส่งตรวจสอบรายการซื้อนี้ได้โดย ส่งภาพหลักฐานการชำระเงินที่มีหมายเลขอ้างอิงการทำรายการ พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ทำรายการ ส่งไปที่ Major Group Page ในช่องทาง Inbox

ฉันสามารถใช้บัตรเสมือนของบัตรสมาชิก ( Major's Virtual Card) เพื่อทำรายการซื้อบัตรชมภาพยนตร์บน Website ได้หรือไม่

A.
ผู้ใช้งานสามารถใช้บัตรเสมือนของบัตรสมาชิก ( Major's virtual Card) ทำรายการซื้อบัตรชมภาพยนตร์บน Website ได้ เฉพาะบัตร M GENERATION IMAX,REGULAR และ STUDENT โดยเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล และรหัสผ่านที่ใช้ลงทะเบียนเพื่อผูกกับบัญชีบัตรสมาชิก

ฉันสามารถใช้สิทธิสมาชิกบัตร M PASS ทำรายการบน Website ได้หรือไม่

A.
ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการการทำรายการด้วยบัตร M PASS บน Website