HIGHLIGHT CONTENT

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมกับ พม. จีดีเอช และ มูลนิธิ 5 For All พาผู้สูงอายุดูหนัง “หลานม่า” ฟรี!! กว่า 4,200 ที่นั่ง ในโรงหนังเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั่วประเทศ

  • 701
  • 15 พฤษภาคม 2024

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมกับ พม. จีดีเอช และ มูลนิธิ 5 For All พาผู้สูงอายุดูหนัง “หลานม่า”
ฟรี!! กว่า 4,200 ที่นั่ง ในโรงหนังเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั่วประเทศ
เพื่อส่งเสริมคุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและครอบครัว

            มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, บริษัท จีดีเอช   ห้าห้าเก้า จำกัด และ มูลนิธิ 5 For All จัดกิจกรรมนำผู้สูงอายุจากทั่วประเทศชมภาพยนตร์เรื่อง “หลานม่า” ภาพยนตร์ไทยที่สร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันของครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกหลากหลาย          เจเนอเรชั่นมาอยู่ร่วมกัน ซึ่งนับวันจะหายไปจากสังคมไทย ทำให้คนไทยกลับไปนึกถึงช่วงเวลาที่เคยอบอุ่น    อีกครั้ง จะทำให้คุณอยากกลับไปกอดคนที่บ้านอีกครั้งและเรียนรู้คำว่า “ครอบครัวมีค่ามากกว่าเงิน” โดยนำผู้สูงอายุกว่า 4,200 คน จากโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง และเครือข่ายผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและครอบครัว ตลอดจน เป็นการเสริมสร้างพลังกายและพลังใจให้กับคุณตาคุณยาย
    
            อรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ พร้อมด้วย แรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ, ปรียาวรรณ ภูวกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่ายในโรงภาพยนตร์อาวุโส บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด และ อุษา เสมคำ นักแสดงจากภาพยนตร์ “หลานม่า” มาร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือในการมอบโอกาสเพื่อส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ให้กับคุณตาคุณยายในโอกาสเข้าชมภาพยนตร์ “หลานม่า” พร้อมให้ผู้สูงอายุทุกท่านได้อร่อยกับป๊อปคอรน์และเครื่องดื่มในขณะชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ฟรี!! ทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับสังคมภายใต้แนวคิด “Care for Social” ที่ส่งมอบโอกาสและความอบอุ่นสู่ทุกหัวใจผ่านหลากหลายกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี หนึ่งในกิจกรรมหลักที่เป็นจุดเริ่มต้นดี ๆ ในการส่งกำลังใจ มอบความสุข สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ นั่นคือ กิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” ซึ่งนำน้อง ๆ คนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพ